Årsmöte 2019

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

Härmed kallar styrelsen för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd till årsmöte.

Kom och gör er röst hörd på FRIIs årsmöte, träffa styrelsen, medarbetarna på kansliet och kollegor från olika organisationer. Detta årsmöte kommer att behandla och ta beslut om flera strategiskt viktiga punkter som är betydelsefulla för att stärka FRIIs roll som intresse- och branschorganisation. Dessutom – få en omvärldsspaning och lyssna till intressanta föreläsare. Varje medlemsorganisation har en röst på årsmötet, men ni får gärna anmäla flera personer från en och samma organisation.

Datum: torsdag den 23 maj
Program: 09.45 registrering och kaffe
10:30-11:45 Inspiration
Lunch och mingel
12:30 – 14.00 Årsmöte
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Anmäl er organisation senast fredag 17 maj. Har du frågor, kontakta oss på info@frii.se.

Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet, dvs den 28 mars. Motioner skickas till info@frii.se eller till FRII, Box 623, 101 32 Stockholm.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga två veckor innan årsmötet på FRIIs webbplats www.frii.se eller hos FRIIs kansli på Drottninggatan 30.

Varmt välkommen!