UN Women nationell kommitté Sverige

UN Women nationell kommitté Sverige är en av UN Womens 14 nationella kommittéer. Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vår vision är att alla kvinnor och män ska ha samma möjlighet till arbete och utbildning samt ekonomiskt och politiskt medbestämmande.

UN WOMEN ARBETAR FÖR ALLA KVINNORS OCH FLICKORS RÄTTIGHETER

1979 fastslog kvinnokonventionen alla kvinnors rätt till utbildning, ägande, beslutsfattande och bestämmande över deras egna kroppar. Kvinnokonventionen utgör stommen i UN Womens arbete.
UN Women bildades 2011 och är FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).

VAD GÖR UN WOMEN NATIONELL KOMMITTÉ SVERIGE?

Politiskt påverkansarbete
UN Women nationell kommitté Sverige är aktiv på lokal och nationell nivå och arbetar med att påverka och informera beslutsfattare om kvinnors rättigheter och Sveriges skyldigheter enligt FN:s kvinnokonvention. Vi ifrågasätter, debatterar och verkar för att politiker ska ta sitt ansvar för nutida och framtida generationer.

Utbildning och information
Vi informerar och utbildar om kvinnokonventionen, jämställdhet, kvinnors situation och mänskliga rättigheter. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.

Insamling och stöd
Vi bedriver insamling till UN Womens utvecklingsprogram runtom i världen. De insamlade medlen går till att

  • bygga en värld fri från våld mot kvinnor och flickor
  • erbjuda kvinnor en chans till anständigt arbete, egen inkomst och ekonomisk egenmakt
  • öka kvinnors deltagande i beslutsfattande och stärka deras mänskliga rättigheter
  • stödja kvinnor och flickor i konflikter katastrofer och fredsbyggande

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

453 000

Insamlat under 2015 (KR)

283 025

PG: 900293-2
Besöksadress: Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm
Postadress: Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm