Meny Dölj
Tillbaka

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till svensk medicinsk forskning inom hjärt- och lungområdet samt informerar om hjärt- och lungsjukdom.

Fonden bildades 1904 som Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, med målet att besegra tuberkulos (tbc) i Sverige. Numera är Hjärt-Lungfondens mål främst att besegra vår tids stora folksjukdom, hjärtsjukdom. Fonden stödjer forskning kring sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, plötsligt hjärtstopp, medfödda hjärtfel, stroke, astma och KOL.

Hjärt-Lungfonden delar årligen ut cirka 170 miljoner kronor till forskningen i Sverige (2011). Fonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

 

Webbadress: hjart-lungfonden.se
E-post: info@hjart-lungfonden.se
Telefonnummer Växel: 08-566 24 200
Telefonnummer Gåvor: 0200-882 400
Besöksadress: Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm
Gåvonummer BG: 909-1927
Gåvonummer PG: 909192-7
Länk till effektrapport 2017: hjart-lungfonden.se