Meny Dölj
Tillbaka

PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer med omkring 165 pågående projekt i cirka 50 länder. PMU arbetar både med långsiktiga utvecklingsprojekt samt med akuta humanitära insatser när naturkatastrofer eller konflikter drabbar människor som lever i fattigdom. PMU:s arbete finansieras med bidrag från Sida och Echo samt med egna insamlade medel från enskilda gåvogivare, second hand-butiker, församlingar och företag.

 

Webbadress: www.pmu.se
E-post: info@pmu.se
Telefonnummer: 08-608 96 00
Postadress: Box 151 44, 167 15 Bromma
Besöks- och godsadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, 167 15 Bromma
Gåvonummer PG: 900050-6
Länk till effektrapport 2016: www.pmu.se