Rapporter

Här hittar du dels FRII:s egna rapporter om finansieringen av civilsamhället och gåvogivandet i Sverige, dels rapporter från andra organisationer, institut och myndigheter i Sverige och i andra länder som rör våra områden.

FRII tar fram olika rapporter som innehåller djuplodande fakta och statistik om till exempel finansieringen av civilsamhället i stort eller våra medlemmars insamlingsstatistik.  Vi undersöker också återkommande allmänhetens attityder till ideella organisationer och givande. Ett annat viktigt område är hur medlemsorganisationer, och andra ideella organisationer, ser på förutsättningarna för ideell sektor och de verksamheter de bedriver.

Sedan 2014 har FRII tillsammans med PwC producerat en rapport om finansieringen av civilsamhället. Vill du få koll på finansieringen av civilsamhället och gåvogivandet i Sverige för tidigare år finns detta samlat i årsrapporterna nedan.

Under 2018 kommer istället fyra olika rapporter som släpps med ett par månaders mellanrum jämnt fördelade över året. Först ut är rapporten om allmänhetens uppfattning om ideella organisationer som sedan följs av statistik över insamling och givande 2017. Till hösten släpps en rapport om finansiering av civilsamhället i stort samt en om organisationernas uppfattningar om framtiden.

är civilsamhället redo för generation z?

Frukost med FRII Almedalen 2018: Är civilsamhället redo för Gen Z?

pdf

Finansiering av civilsamhället

Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället? 2017

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2016

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2015

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2014

pdf

allmänhetens syn på ideella organisationer

Tillit och fördom - allmänhetens syn på ideella organisationer 2018

pdf

FRII/Novus rapport om givande 2017

pdf

FRII/Novus rapport om givande 2016

pdf

FRII/Novus rapport om julgåvor 2017

pdf

Internationella rapporter

World giving index 2017, Charities Aid Foundation

pdf

Charitable giving report 2017

pdf

Improving the donor experience, Institute of Fundraising 2018

pdf