Vägledningar

FRIIs vägledningar syftar till att underlätta medlemsorganisationernas arbete.

FRIIs vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer i syfte att bibehålla givarnas förtroende.

Här återfinns även vägledningar för arbetet med att ta fram de styrande dokument som medlemsorganisationerna ska ha på plats enligt Kvalitetskoden.

Övergripande vägledning för insamling

pdf

Vägledning - insamling och värvning med hjälp av telefon

pdf

FRIIs vägledning för F2F och D2D nov 2017

pdf

Vägledning för bössinsamling

pdf

Vägledning för upphandling av leverantör

pdf

Vägledning för utformning av placeringspolicy - insamlingsorganisationer

pdf

Vägledning om sparande i insamlingsorganisationer

pdf

PM om Gåvor - 3 juli 2012

pdf

Policy för hantering av givares personuppgifter

pdf

Givarens rättigheter

pdf

FRIIs rekommendation om PuL

pdf

Gemensamma branschregler - Framtagen tillsammans med Swedma

pdf