Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare. Vi är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.

Civilförsvarsförbundet deltar i samhällsdebatten och är engagerat i flera organisationer för att på bästa sätt bidra till säkerheten och tryggheten. Civilförsvarsförbundets verksamhet kan i korta ordalag beskrivas som information till medborgarna, målgruppsanpassade kurser samt utbildar, organiserar och utvecklar frivilliga resursgruppen, FRG.

Insamlade medel

Insamlat under 2015 (KR)

87 960

Insamlat under 2014 (KR)

927 000

Insamlat under 2013 (KR)

107 680

Insamlat under 2012 (KR)

47 561

BG: 900-2874
PG: 900287-4
Besöksadress: Smidesvägen 12, Solna
Postadress: Box 2034, 169 02 Solna