Meny Dölj
Tillbaka

Riksförbundet FUB är en ideell förening med cirka 26 500 medlemmar i 155 lokalföreningar. Personer med utvecklingsstörning och deras närstående är medlemmar, liksom andra som delar vår grundsyn. Inom FUB finns också Klippan, som drivs av våra medlemmar med utvecklingsstörning. Vi vill sprida kunskap om utvecklingsstörning och hur det är att leva med en utvecklingstörning, bland annat genom våra webbplatser och vår medlemstidning UNIK. Vi bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter. Vi vill skapa mötesplatser och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurist. Vi har också ett utvecklingssamarbete med ett antal systerorganisationer i
andra länder.

 

Webbadress: fub.se & klippan.fub.se
E-post: fub@fub.se
Telefonnummer växeln: 08-508 866 00
Besöksadress: Industrivägen 7, Solna
Postadress: Box 1181, 171 23 Solna
Gåvonummer BG: 900-8038
Gåvonummer PG: 900057-1
Länk till effektrapport 2016: fub.se