Meny Dölj
Tillbaka

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Varje dag arbetar vi för att barn i utsatta situationer ska få det bättre och att deras rättigheter ska respekteras.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet i Sverige runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Rädda Barnen uppmärksammar när barns rättigheter kränks. Vi väcker opinion i barnrättsfrågor och påverkar makthavare – från kommuner till FN. I Sverige arbetar vi tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Rädda Barnen är en del av Save the Children International som gemensamt lyfter fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser.

 

Webbadress: räddabarnen.se
E-post: kundservice@rb.se
Telefonnummer: 08-698 90 00
Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg
Gåvonummer BG: 902-0033
Gåvonummer PG: 902003-3
Länk till effektrapport 2016: räddabarnen.se