Meny Dölj
Tillbaka

Spädbarnsfondens uppgift är att arbeta för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår.

Spädbarnsfonden informerar, utbildar och stödjer forskning om barns död och barns hälsa. Vi är en resurs med stor samlad kunskap och erfarenhet, som finns till för personal inom vård och omsorg som i sin profession möter de som mist barn. Vi är också ett stöd för dig som är anhörig till någon som förlorat barn.

Spädbarnsfondens verksamhet kan sammanfattas i fem områden:

  • Stöd till familjer som mist barn
  • Information och opinion
  • Seminarier
  • Stipendier och forskning
  • Samverkan nationellt och internationellt

 

Webbadress: spadbarnsfonden.se
E-post: kansliet@spadbarnsfonden.se
Telefonnummer: 031-387 57 57
Besöksadress: Stigbergsliden 18, 414 63 Göteborg
Gåvonummer PG: 900212–2
Länk till effektrapport 2017: spadbarnsfonden.se