Meny Dölj
Tillbaka

Till grund för förbundets verksamheter skall ligga FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Förbundets målsättning är att genom olika samlingar, seminarium och konferenser ha ett bra och ömsesidigt samarbete med andra föreningar och organisationer som jobbar för fred och frihet i världen. Vi försöker att öka samhällets kännedom om fenomenet religiös fundamentalism som idag ses som det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen. Vi försöker på moralisk och ekonomisk sätt hjälpa de människor och familjer som drabbades av religiösa diktaturen i Iran samt stödja iranska flyktingar i Iraq som skyddade personer enligt artikel 4, Genevèkonvention.

 

Webbadress: iran-demokrati.se
E-post: info@iran-demokrati.se
Telefonnummer: 08-363711
Mobilnummer: 076-2134045
Besöksadress: Fagerstagatan 19A, Spånga
Postadress: Box 8115, 16308 Spånga
Gåvonummber BG: 900-2346
Gåvonummer PG: 900234-6
Länk till kodrapport: Ny medlem – Rapporterar senast 2015