Meny Dölj
Tillbaka

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell förening med drygt 13000 medlemmar fördelade på 24 distrikt. Vi arbetar för att förbättra villkoren för personer med autismspektrumtillstånd.
Förbundet bedriver ett omfattande lobbyarbete, genom uppvaktningar, personliga kontakter, debattartiklar och genom att remissvara på olika utredningar. Vi ger råd till medlemmarna genom våra ombudsmän och vår jurist. Våra 24 distrikt ordnar bl a föreläsningar, läger, bad och bowling.
Genom tidningen Ögonblick, försäljning av böcker och anordnande av konferenser sprider vi kunskap om autism. Vårt dotterbolag Utbildningscenter Autism bedriver utbildning inom området för professionellt verksamma och närstående.

 

Webbadress:  autism.se
E-post: info@autism.se
Telefonnummer:  08 420 030 50
Besöksadress: Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm
Gåvonummer BG:  900-1579
Gåvonummer PG:  90 01 57-9
Effektrapport 2016: autism.se