Världsnaturfonden WWF söker en Sakkunnig inom Jordbruk

WWF söker en sakkunnig inom jordbruk, med fokus på policy, till WWFs arbete kring jordbruk och livsmedelsproduktion med inriktning mot biologisk mångfald och jordbrukets påverkan på landskapet, dess arter och livsmiljöer, såväl på land som i sötvatten och hav.

Jordbruket är centralt för att förse oss med mat, energi och andra produkter. Frågor kring jordbruk och hållbar livsmedelsproduktion är idag högaktuella. Hur det ska ske utan att förbruka och förstöra naturvärden, ekosystem och klimatet är en stor utmaning.

Sista ansökningsdag: 2019-02-28

Läs originalannonsen och ansök här