Stora gåvor och ideell sektor – möjligheter och utmaningar

Seminarium

Föreläsare: Johan Wennerström, VD för Brakeley Nordic
Rum:
Tid: 11.30-12.15

Programmet uppdateras