Stora gåvor och ideell sektor – möjligheter och utmaningar

Seminarium

Föreläsare: Johan Wennström, VD för Brakeley Nordic & Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden
Rum: 361
Tid: 10.30-11.15

Allt fler ideella organisationer tittar på möjligheten att arbeta med stora gåvor/stora privatgivare. Vilka är de strategiska konsekvenserna? Stora gåvor är inte bara en ny givarkategori, utan det innebär både strategiska utmaningar och möjligheter för en organisation. Seminariet jämför ideella organisationer med universitetens fundraisingverksamhet, där stora gåvor spelar en mycket viktig roll. Många filantroper och familjestiftelser engagerar sig både för universiteten och i de ideella organisationerna. Vad kan universiteten och de ideella organisationerna lära sig av varandra, och vad är specifikt för just ideella organisationer?

Seminariet belyser bland annat frågor som:

  • Öronmärkning
  • Faran med silotänk
  • Stora gåvor och insamlingsåret
  • Generalsekretarens tid och engagemang
  • Styrelsens roll i arbetet med stora gåvor
  • Policy för att acceptera stora gåvor