Meny Dölj
Tillbaka

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) arbetar för att fler ska få ett friskt liv med diabetes och på sikt en framtid utan sjukdomen. Vi stödjer svensk forskning som strävar efter att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Varje år delar vi ut miljontals kronor, till största del tack vare gåvor och testamenten från privatpersoner.

Diabetes

Diabetes är världens snabbast växande folksjukdom. Upp till en miljon svenskar lever med eller är i riskzonen att drabbas. Varje dag insjuknar två barn i typ 1-diabetes, en livshotande sjukdom man aldrig blir av med. Typ 1-diabetes kräver livslång behandling med insulin och kontroll av blodsocker. Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom som ofta går att förebygga eller hantera med hjälp av kost och motion, men i många fall krävs medicinering.

Tack vare forskningen lever personer med diabetes längre än tidigare och drabbas mer sällan av komplikationer. Men fortfarande dör fem svenskar av diabetes varje dag och den förväntade livslängden för personer med diabetes är lägre än för övriga befolkningen. Din gåva till Diabetesfonden kan ändra på detta!

 

Webbadress: diabetes.se
E-post:  info@diabetes.se
Telefonnummer: 08-564 821 00
Postadress: Box 5098 121 16 Johanneshov
Besöksadress:  Arenavägen 63, 9tr
Gåvonummer BG: 900-9010
Länk till effektrapport 2017: diabetesfonden.se