Stipendium för kompetensutveckling

FRII vill aktivt stödja utbildning och kompetensutveckling av medarbetare i mindre organisationer, som ofta har en begränsad utbildningsbudget.

Vårt utbildningsstipendium ger varje år några medarbetare möjlighet att kostnadsfritt delta i grundkurs i insamling eller Insamlingsforum. Endast FRIIs medlemsorganisationer, som samlat in max 3 miljoner föregående år,  kan ansöka om stipendiet, och man kan endast tilldelas en stipendieplats per organisation och år.

Senast 31 december varje år behöver vi din ansökan! Stipendiaterna meddelas under januari.
Ladda ner PDF:en för mer information och ansökan. Ansökan skickas till info@frii.se

Ladda ner

FRIIs Utbildningsstipendium

docx